Obchodné meno:
Mlynár CREATIVE, s.r.o.,
Hradbová 11, 040 01 Košice,
IČO: 36 581 526
IČ DPH: 2021840986
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s., č.ú.: 2628770587/1100
tel.: +421 907 73 73 32
stanislav@mlynar.sk